Inwentaryzacja pieców na terenie Gminy Piaseczno

Szanowni Państwo,

W trosce o poprawę jakości powietrza gmina Piaseczno rozpoczyna badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych w zakresie posiadanych źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Piaseczno” realizowane jest  przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Inwentaryzacja będzie prowadzona do marca 2021 r. przez wyłonioną w przetargu firmę Market Research World z siedzibą w Gliwicach. Ankieterzy, wyposażeni w specjalne identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu, odwiedzą wszystkie punkty adresowe zlokalizowane w naszej gminie celem dokonania spisu. Dane dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane za pośrednictwem zarządców nieruchomości i będą dotyczyły każdego budynku oddzielnie. Ankieterzy mogą również kontaktować się z mieszkańcami drogą telefoniczną.

Każdy z mieszkańców może samodzielnie wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej i zostawić go w kancelarii urzędu przy ul. Kościuszki 5 lub wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika z logo „MIWOP MAZOWSZE”, który znajduje się w urzędzie przy ul. Świętojańskiej 5A. Wypełnienie kwestionariusza nie wymaga specjalistycznej wiedzy, opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na tabliczce znamionowej pieca lub w dokumentacji technicznej kotła. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej
niż jedno źródło ogrzewania, należy podać informacje odnoszące się do każdego z nich na osobnym formularzu.

W związku z aktualnym stanem epidemii istnieje także możliwość bezpiecznego udziału w badaniu poprzez zdalne wypełnienie ankiety online, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: www.zrodlaciepla.piaseczno.eu lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii (22) 230 21 07.

Gmina liczy na wsparcie i współpracę mieszkańców, a w przypadku pytań lub wątpliwości zachęca do kontaktu drogą elektroniczną na adres: smog@mrw.org.pl
pod numerem telefonu: (22) 230-21-07.